Saytga kirish
A'zo bo'lish
Hikoyalar | Qaynota kelin..
аида буйи пастгина озгингина сочлари узун киз эди эмчаги майда пиёладек думбаси кичкина бусаям роса чиройли эди кушнини Сардор деган угли бор огир иш булса чикиб ёрдам берарди бир кун Саида уни тикка турган кутогини трикосига тиралиб турганини куриб колди Саида уйларди мазза килиб Сардорга сиктириб юрсаям булади лекини бор бирортаси билиб колсачи шунинг учун кайнотаси энг кулай варянт эди Шунинг учун у кайнотасига сиктиришга карор килди Саида Гулига илтимос кичкина келинни олиб бозорга тушиб чикинглар деб кузини кисди Гули хуп деб бозорга кетишди Элёр ака якшанба куни кечрок уйгонар эди шунинг учун Саида куркмасдан кайнотасини хонасига кириб борди Элёр ака битта турсикда ётарди трусигини тагидан эса ташогини ярми билан кутогини учи чикиб турарди Саида кутокни куриб галати була бошлади оёгини учидан ут чикиб кулоклари ёна бошлади кандай килиб канотасини оёклари орасига утириб кутокка кул чузганини узи хам сезмай колди Саида жудаям сексга опити йук кизи эди эрини тагида ётишни биларди холос эри хам шунга ухшаган шундок ечиниб кутокни тарс этиб тикиб тезда тугатиб тескари караб ухлаворарди Саида биринчи марта кутокни кулига ушлаши эди бу унга ёкарди кузини узолмасди Элёр ака кузини очганда кутогини Саида ни кулида курдию гап нимадалигини тушунди келинларим чанкаган демак бошка оркага йул йук Саида калта халатда трусиксиз кирганди Элёр ака кулини Саида ни амига олиб борди курсангич бармоги билан амни укалай бошлади Саида ДАДА дедию узини Элёр акани устига отди трусик халатлар бир пасда ечилди Саида тезрок кутогни амига тиксокчи эди Элёр ака булса Саида ни буйниларидан кулогидан эмчакларидан упиб сура бошлади Саида бунака кайфни хис этмаганди дадажон жоним мани охххх деб тулгонарди бир пайт Саида Элёр акани кайнок нафасини амлари олдида сезди бу тариф бериб булмайдиган даражада кайф эди Элёр ака Саида ни амини шунака яларди Саида кайфдан сесканиб сесканиб кетарди хамма ёги калтираб дада дадажоним оххххх дерди Элёр ака урнидан туриб Саида ни кулига кутарди оёгини белидан утказиб амига кутогини тикиб тебрана бошлади уйда хеч ким йук Саида жоним дод охххх войййй дадажоним деб бакириб бакириб сиктирирди Элёр ака бир калтирадию Саида ни ичига тугатди Саида ни оёгини ерга куйиб узи жойига ётди Саида хечам узига келолмасди у биринчи марта хакийкий оргазм олганди у тез тез нафас оларди Саида аста Элёр акани жундор кукрагига бошини куйиб ётди у факат рахмат дейтшдан бошка нарса дейолмасди бир оз ётишгач Элёр ака кизим энди сизни навбатингиз мени эркалаш жоним деди Саида дада нима десангиз киламан хохлаганиздай килиб бераман факат билмайманда узингиз ургатинг жоним деди Элёр ака кутогини Саида ни кулига бериб юзини кутоги томон якинлаштирди Саида огзини очиб кутокни огзига солди бошида шур ёкимсиз нарса аста секин ёка бошлади бир оздан сунг худди бир умур огзига олиб юрган одамлардак суриб суриб чукур чукур оларди 10 минутлардан сунг Элёр ака уни бошини каттик босдию огзига ташлаб юборди Саида огзига тукилган нарсани ютиб юборди яна бир оз сурдию кутокни огзидан

чикарди Элёр Акага бу охиргисимас а деб савол берди Элёр ака хечамда деди Саида рахмат деб чикиб кетди Элёр ака булса кичкина келин хакида уйларди Гули бозордан обед пати келишди чой килиб дадасига об кирди Элёр акани кучоолаб дада согиндим деди Элёр ака кечкурун жоним хозир Саида ни юпатувдим деди Гули хоп жоним кечкурун келаман деб кетмокчи эди Элёр ака тухтатип кичкинани гаплашшиш керак деди Гули бирор нарса киламиз деб куз кисиб чикиб кетди.
Joziba.Ru - Eng jozibali portal
Yuklab olish:
TXT format
Bo'lim: Qarindoshlar
Yozdi: * Бездушный парень (10 May 2019, 07:45)
Ko'rilgan: 5936
Reyting: -3
*0 | 3*
Fikrlar: (0)
Saytda 1 soat davomida faol bo'ling va saytdan to'liq foydalaning!
Faollik vaqtingiz:
Xabar yo'q!
Bosh sahifa